Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Zaktualizuj swoją przeglądarkę, aby poprawnie wyświetlić tę stronę. Zaktualizuj przeglądarkę już teraz

×

Specjalizacje Kancelaria Radcowska Policht Lublin - Liliana Policht Radca Prawny

Sprawy Administracyjne


Pomoc prawna świadczona przez Kancelarię w zakresie spraw administracyjnych:

 • doradztwo prawne z zakresu spraw administracyjnych
  • prawo budowlane
  • zagospodarowanie przestrzenne
  • gospodarka nieruchomościami
  • drogi publiczne
  • transport
  • partnerstwo publiczno - prywatne
  • ochrona środowiska i odpady
  • prawo farmaceutyczne
  • prawo energetyczne
  • prawo geodezyjne i kartograficzne
  • prawo geologiczne i górnicze
  • prawo medyczne
  • sprawy cudzoziemców
  • dostęp do informacji publicznej
 • pomoc prawna w zakresie uzyskiwania / wydawania przez Klienta aktów administracyjnych
  • postanowienia
  • decyzje
  • zezwolenia
  • pozwolenia
  • koncesje
 • sporządzanie opinii prawnych z zakresu spraw administracyjnych
 • sporządzanie i opiniowanie pism w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym w sprawach administracyjnych
  • wnioski
  • zażalenia na postanowienia
  • odwołania od decyzji administracyjnych
  • skargi o wznowienie postępowania
  • skargi o stwierdzenie nieważności prawomocnego orzeczenia
  • skargi do wojewódzkich sądów administracyjnych
  • skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego
 • reprezentacja Klienta w sprawach administracyjnych
  • postępowania administracyjne – organy administracji publicznej – ministrowie, centralne organy administracji rządowej, terenowe organy administracji rządowej (zespolonej i niezespolonej) i organy jednostek samorządu terytorialnego (organy gmin, powiatów, województw) oraz inne podmioty administracji publicznej
  • postępowania sądowoadministracyjne (wojewódzkie sądy administracyjne, Naczelny Sąd Administracyjny)
SPECJALIZACJE
OBSŁUGA PRAWNA
 • Spółki
 • Przedsiębiorcy Jednoosobowi
 • Stowarzyszenia
 • Fundacje
 • Spółdzielnie
 • Jednostki Samorządu Terytorialnego
 • Jednostki Organizacyjne Skarbu Państwa
REPREZENTACJA
 • Negocjacje i Mediacje
 • Postępowania Arbitrażowe
 • Postępowania Sądowe
 • Postępowania Administracyjne
 • Sądowoadministracyjne
 • Krajowa Izba Odwoławcza
 • Postępowania Egzekucyjne
 • ETPC w Strasburgu