Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Zaktualizuj swoją przeglądarkę, aby poprawnie wyświetlić tę stronę. Zaktualizuj przeglądarkę już teraz

×

Kancelaria Radcowska Policht Lublin - Liliana Policht Radca Prawny

Współpracownicy


Liliana Policht

radca prawny

Liliana Policht - radca prawny Założycielka Kancelarii. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Studia prawnicze ukończyła z jedną z pierwszych lokat i wyróżnieniem Rektora Uniwersytetu. Odbyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie i jest jej członkiem. Posiada wieloletnią praktykę w zakresie obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, przede wszystkim spółek o różnym profilu działalności (budowlana, farmaceutyczna, energetyczna, przewozowa itp.), podmiotów non profit (o.p.p., fundacje itp.) oraz instytucji publicznych, w tym jednostek samorządu terytorialnego. Specjalizuje się w zakresie prawa gospodarczego, w szczególności spółek prawa handlowego, kontraktów gospodarczych i  transakcji M&A. Zajmuje się także prawem cywilnym i prawem administracyjnym, w tym prawem budowlanym, energetycznym i gospodarką nieruchomościami.


dr hab. Katarzyna Maćkowska

adwokat

Absolwentka Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, które ukończyła z wyróżnieniem. Jest adiunktem w Katedrze Historii Administracji KUL oraz Kierownikiem Kursu dokształcającego w zakresie prawa amerykańskiego. Członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie. Jest autorką licznych publikacji naukowych. Specjalizuje się, w zakresie swojej praktyki adwokackiej, w prawie karnym i prawie rodzinnym, zwłaszcza w zakresie spraw rozwodowych, o separacje i alimenty. Jest również specjalistką w zakresie prawa konstytucyjnego i prawa amerykańskiego.


Rafał Malinowski

adwokat

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Odbył aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Lublinie. Członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie. Jako adwokat specjalizuje się w sprawach karnych. W kręgu jego zainteresowań pozostaje prawo cywilne i rodzinne, w szczególności sprawy rozwodowe, o separacje, alimenty i podziały majątku. Zajmuje się również sprawami  gospodarczymi, zwłaszcza związanymi z prawem przewozowym.


SPECJALIZACJE
OBSŁUGA PRAWNA
 • Spółki
 • Przedsiębiorcy Jednoosobowi
 • Stowarzyszenia
 • Fundacje
 • Spółdzielnie
 • Jednostki Samorządu Terytorialnego
 • Jednostki Organizacyjne Skarbu Państwa
REPREZENTACJA
 • Negocjacje i Mediacje
 • Postępowania Arbitrażowe
 • Postępowania Sądowe
 • Postępowania Administracyjne
 • Sądowoadministracyjne
 • Krajowa Izba Odwoławcza
 • Postępowania Egzekucyjne
 • ETPC w Strasburgu