Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Zaktualizuj swoją przeglądarkę, aby poprawnie wyświetlić tę stronę. Zaktualizuj przeglądarkę już teraz

×

Kancelaria Radcowska Policht Lublin - Liliana Policht Radca Prawny

Kancelaria


Kancelaria świadczy profesjonalną ochronę prawną, wykonywaną przez prawników, w tym współpracujących z Kancelarią radców prawnych i adwokatów na rzecz podmiotów indywidualnych, podmiotów gospodarczych (przedsiębiorców indywidualnych, spółek z różnych sektorów gospodarki, funduszy, instytucji finansowych itp.), stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni i innych podmiotów zinstytucjonalizowanych, w tym jednostek samorządu terytorialnego i jednostek organizacyjnych Skarbu Państwa.

Kancelaria świadczy zarówno doraźną pomoc prawną, jak i stałą obsługę prawną wykonywaną bezpośrednio w siedzibie Klienta lub w drodze pomocy prawnej online.

Usługi prawne obejmują doradztwo prawne, sporządzanie dokumentów (wnioski, pisma procesowe, umowy, regulaminy, ugody itp.), reprezentację Klienta w negocjacjach i mediacjach, przed sądami powszechnymi, administracyjnymi i arbitrażowymi, organami administracji publicznej oraz Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu.

Kancelaria zapewnia dyspozytywność i pełne zaangażowanie w sprawy prowadzone dla Klienta. Klient traktowany jest w sposób indywidualny. Kancelaria wspiera, doradza i reprezentuje Klienta w celu zapewnienia mu ochrony jego interesu prawnego.

Wynagrodzenie jest ustalane w odniesieniu do rzeczywiście poniesionych nakładów pracy. Klient informowany jest o następstwach podejmowanych czynności, działań w zakresie skutków prawnych i finansowych oraz oceny Kancelarii w zakresie szans powodzenia tych działań.

SPECJALIZACJE
OBSŁUGA PRAWNA
 • Spółki
 • Przedsiębiorcy Jednoosobowi
 • Stowarzyszenia
 • Fundacje
 • Spółdzielnie
 • Jednostki Samorządu Terytorialnego
 • Jednostki Organizacyjne Skarbu Państwa
REPREZENTACJA
 • Negocjacje i Mediacje
 • Postępowania Arbitrażowe
 • Postępowania Sądowe
 • Postępowania Administracyjne
 • Sądowoadministracyjne
 • Krajowa Izba Odwoławcza
 • Postępowania Egzekucyjne
 • ETPC w Strasburgu