Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Zaktualizuj swoją przeglądarkę, aby poprawnie wyświetlić tę stronę. Zaktualizuj przeglądarkę już teraz

×

Kancelaria Radcowska Policht Lublin - Liliana Policht Radca Prawny

Porady Prawne Online


Kancelaria oferuje również świadczenie usług prawnych (sporządzanie opinii prawnych, umów, pism procesowych – pozwów, wniosków, apelacji, skarg, odwołań, pism urzędowych itp.) za pośrednictwem Internetu.

W celu skorzystania z porady prawnej online:

 • Należy wypełnić formularz wraz z opisem problemu prawnego (ewentualnie dołączyć dokumenty w postaci pliku tekstowego, pdf, skanu dokumentu itp.).
 • Klient otrzymuje zwrotną informację o wycenie usługi prawnej, terminie jej wykonania oraz nr rachunku bankowego, na który należy wnieść zapłatę za usługę.
 • Po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym zostaje wykonana usługa prawna dla Klienta, w terminie wskazanym w mailu zwrotnym do Klienta.
 • Sporządzona opinia, projekt pisma itp. zostaje wysłany na wskazany przez Klienta adres mailowy wraz ze skanem / pdf faktury - oryginał na wskazany przez Klienta adres.
 • Po otrzymaniu maila Klient ma możliwość uzyskania dalszych wyjaśnień od prawnika pod wskazanym w mailu numerem telefonu prawnika. Uprawnienie to przysługuje Klientowi w ciągu 10 dni od wykonania usługi.

Usługa porad online dostępna również w systemie ryczałtowym - uzgodniona z Klientem maksymalna liczba godzin usług prawnych w skali miesiąca i należna stawka wynagrodzenia. Usługa w systemie ryczałtowym skierowana jest głównie do firm i instytucji.

Nazwisko i imię jest wymagane
Adres e-mail jest wymagany
Numer telefonu jest wymagany
Opis jest wymagany
SPECJALIZACJE
OBSŁUGA PRAWNA
 • Spółki
 • Przedsiębiorcy Jednoosobowi
 • Stowarzyszenia
 • Fundacje
 • Spółdzielnie
 • Jednostki Samorządu Terytorialnego
 • Jednostki Organizacyjne Skarbu Państwa
REPREZENTACJA
 • Negocjacje i Mediacje
 • Postępowania Arbitrażowe
 • Postępowania Sądowe
 • Postępowania Administracyjne
 • Sądowoadministracyjne
 • Krajowa Izba Odwoławcza
 • Postępowania Egzekucyjne
 • ETPC w Strasburgu